Strona główna

Witamy na stronie Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem .

Galeria

O nas

 

Z inicjatywy wielu wybitnych naukowców i praktyków 9 marca 1960 r. powstało Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Mimo, że pod względem społecznym, politycznym i gospodarczym był to czas nie sprzyjający takim inicjatywom TWK stworzyło podwaliny polskiej szkoły rehabilitacji.

TWK dopisało piękną kartę w historii rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jest ono obok wspaniałych ruchów społecznych niewidomych i głuchych, a także spółdzielczości inwalidów, jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w kraju.

To ogromna zasługa pierwszych prezesów stowarzyszenia, lekarzy: profesora Wiktora Degi (1896 – 1995) profesora Mariana Weissa (1921-1981) i pedagoga profesora Aleksandra Hulka (1916 – 1993). Ci wybitni naukowcy wprowadzili stowarzyszenie do międzynarodowego ruchu na rzecz osób niepełnosprawnych, reprezentowali je miedzy innymi w Biurze Europejskim Światowej Organizacji Zdrowia, UNESCO, UNICEF, Rehabilitation International.

Profesor Wiktor Dega na posiedzeniu Biura Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia w 1970 roku przedstawił polska koncepcję rehabilitacji, której podstawowe zasady to: powszechność, kompleksowość, wczesność i ciągłość. Już wówczas głosił dopiero po latach powszechnie uznawaną tezę, że skuteczna rehabilitacja powinna wiązać się z podjęciem przez osobę niepełnosprawną aktywności zawodowej.

Dużym wydarzeniem naukowym dla polskiej rehabilitacji było zorganizowanie przez TWK dwu międzynarodowych kongresów : 10-12.05.1971r. i 1-7.10.1983r.

Od chwili swojego powstania TWK skupiało się obok działalności społecznej na działalności naukowej i wydawniczej. To z inicjatywy kolejnych prezesów i działaczy TWK wspierano sport niepełnosprawnych, spółdzielczość inwalidów, obejmowano pomocą ofiary wypadków drogowych, organizowano koła skupiające chorych na epilepsję, stwardnienie rozsiane. Ponadto zorganizowano pierwszy w Polsce turnus mowy przełykowej dla osób po onkologicznych operacjach krtani i specjalistyczne turnusy dla osób z chorobą Parkinsona i Alzheimera.

Ostatnie lata działalności TWK wpisują się w realizację programów współfinansowanych przez UE i PFRON, których głównym założeniem jest wprowadzanie osób niepełnosprawnych na rynek pracy.

Blog

Kontakt